Soloudstilling : Dét du ser i lyset

Storformat udstilling printet på rå vinyl og monteret på rå trærammer i 140 x 100 cm.

Udstillingen “Dét du ser i lyset” er en portrætudstilling, som har til formål at skildre, at vores opfattelse af et menneske er baseret på forskellige faktorer, herunder lyset en person ses i.

Når et foto på flere måder kan danne grundlag for vores opfattelse af en person der portrætteres, overdrages fotografen et ubetinget ansvar for at kunne skabe et retvisende - omend overfladisk - her-og-nu billede af en person.

Udstillingen er skabt i samarbejde med skuespillere og modeller, som alle har været underlagt fotografens instruktion, opstilling og posering.

Jeg er 42 år og uddannet fotograf. Jeg arbejder til dagligt med portrætfotografering stærkt baseret på virkningsfulde instruktionsmetoder og psykologi. Jeg arbejder med metoder, som har til formål at skabe ro og tillid i fotograferingsprocessen - en tilgang jeg har valgt for at sikre, at selv folk der ikke bryder sig om at stå foran et kamera, føler sig trygge og sikre på et godt og troværdigt resultat. Jeg har over længere tid arbejdet meget med børneportrætter og har over de sidste år skabt mere end 500 udtryksfulde børneportrætter.

Udover at fotografere arbejder jeg med undervisning af fotografer og fotointeresserede, udbyder 1-1 mentorforløb, er facilitator i Klub Key Point samtidig med at jeg driver det kreative event og studiefællesskab “Port 5” i Måløv.

Jeg brænder for fællesskab og netværk, erfaringsudveksling og læring, og jeg elsker at arbejde med mennesker.

De portrætterede skuespillere og modeller har alle selv meldt sig til projektet via et Facebookopslag. De har været vidende om, at billederne skulle danne en udstilling, hvor de kunne blive forbundet med psykopati. Der har kun været tilmeldinger fra mænd. Ingen kvinder har meldt sig.

Billedserien består af 36 portrætter alle skabt med kontrastfyldte udtryk. Jeg vil gerne tage betragterne med på rejsen fra det nærmest udtryksløse til det udtryksstærke. I den ophængte udstilling har det været afgørende for billedvalget, at der var et alvorligt og et glædesfyldt udtryk, netop for at visualisere, at der ikke kan skabes et entydigt billede af en psykopat.

Til dagligt arbejder jeg med det “salgsbare” portræt. Det har derfor været interessant, at arbejde med et projekt, hvor jeg har kunne “lege” med både lys og instruktionsmetoder, men også at få afprøvet nogle metoder i måden jeg møder kunder på.


Jeg har forsøgt, at planlægge forløbet i sessionerne meget nøje, og jeg har haft nogle klare forventninger om metoden i hver session, uden at at kende nogen af de fremmødte skuespillere på forhånd. Det har således også været en form for forskningsprojekt for mig, som jeg håber at kunne bruge i min fremtidige undervisning af fotografer.
Jeg har evalueret på processen efter hver fotosession, for den vej også at få afprøvet nogle af mine egne hypoteser omkring måden hvorpå man skaber et “retvisende” portræt af en person på.

Rent teknisk har jeg valgt at udfordre mig selv ved at bruge den samme lyslægning til at skabe et venligt udtryk som til at skabe et uvenligt udtryk. Lyslægningen er meget afgørende for det udtryk du, som fotograf, skaber og det har jeg forsøgt at synliggøre.

Til dagligt arbejder jeg struktureret med billedanalyse af andre fotografers billeder, hvilket jeg finder både inspirerende og lærerigt, men i denne process har jeg fået øjnene op for, hvor lærerigt det er at dybdeanalysere og evaluere sine egne billeder og arbejdsmetoder, og det vil jeg klart tage med mig videre.

Jeg håber med udstillingen, at skabe en almen interesse hvordan vi afkoder hinanden baseret på udtryk, og hvor nemt vi dømmer via billeder.

Idag ser vi mange billeder, selfies og fortolkninger og danner os ofte et ofte stålfast indtryk baseret på et billede. Jeg håber, at de der ser billederne bliver bevidste om, at et billede siger mere end 1000 ord, men at et billede også kan være med til at danne et forkert indtryk af et menneske.

For den fotointeresserede, og for mine elever, vil jeg gerne synliggøre alle de faktorer der er afgørende for et veltegnet portræt. Jeg vil gerne understrege det faktum, at lys er formgivende og udtryksunderstøttende, og at læren om lysets anatomi er noget af det allervigtigste for at skabe en god fotograf.

Det er små marginaler i et ansigtstræk der er afgørende for, hvordan et udtryk afkodes. Et løftet øjenbryn, et ar, en nedadvendt mundvig m.v. - allesammen ting som vi, som fotografer, skal være ekstremt opmærksom på bliver toneangivende i portrættet. Samtidig har det en afgørende betydning, om man kan se en persons hænder, hvordan skulderholdningen anvendes i portrættet, om der er øjenkontakt eller ej. Det håber jeg at kunne tydeliggøre.

Det har også været vigtigt for mig, at kunne visualisere forskellen på hurtig og langsom instruktion. Forskellige instruktionsmetoder kan fremprovokere forskellige typer af portrætter og det er en vigtig disciplin at kunne mestre. Billederserien har tillige synliggjort hvordan forskellige perspektiveringsmetoder har stor indflydelse på opfattelsen af portrættet - en ting som ikke kan synliggøres nok.