6 ugers online gruppe mentorforløb


Et 6 ugers forløb for en gruppe på max 4 personer med det formål at udvikle dig både som fotograf og person. Vi arbejder med din helt egen målsætning.

Hver uge bliver du præsenteret for en ny teori, som kan hjælpe dig på din personlige rejse. Herefter har du en uge til at arbejde med de teorier og metoder du har fået præsenteret. Hver uge når vi "mødes" tager vi en kort status og evaluerer på dit arbejde inden du præsenteres for en ny teori.

Vi mødes online 1,5 time på en fast dag/tidspunkt således at du kan planlægge dit øvrige arbejde udfra vores møder. Dag og tidspunkt aftales når holdet er sat.