Faciliteret netværk

UDBYDES VIA FOTOGRAFUDDANNELSE.NU

Det faciliterede netværk, har til formål at udvikle og understøtte udviklingen af semi-professionelle fotografer. Formen er baseret på mentor og coaching teknikker samt udnyttelse af netværksbaseret læring.

Netværket henvender sig til erfarne hobbyfotografer, der gerne vil udvikle en semi-professionel forretning med deres fotografi. Deltagerne skal have ambitioner om at tjene penge på deres fotografi. Undervisningen beskæftiger sig med de emner som kan relateres til dét at tjene penge på sit fotografi.

Som medlem skal du være indstillet på en både teknisk og personlig udvikling som tager udgangspunkt i sparring og feedback på din process. Du skal være indstillet på både at modtage og give konstruktiv kritik og arbejde aktivt med din målsætning og handlingsplan.

Der vil være et begrænset antal pladser. Du kan søge en plads i klubben ved at sende en ansøgning via formen nederst på denne side. Vedlæg 5 billeder du har lavet indenfor det seneste år. Ansøgningerne vurderes løbende og gruppen sammensættes efter vurdering.

Undervisningen faciliteres hovedsageligt af Susanne Fischer og Kim Skovsby. Gæsteundervisere inddrages ved behov. Som medlem forventes det at du bidrager med erfaringsudveksling.

Som medlem af det faciliterede netværk, bliver du automatisk medlem af Klub Key Point. Det er i Klub Key Point eller på fotografuddannelsen, at du opnår den tekniske udvikling. Udover medlemsskabet af Klub Key Point kan du forvente at kunne deltage i onlineundervisning på fotografuddannelse.nu

Gruppen mødes fysisk én gang om måneden i 4 timer. Der vil være en gang online session pr. måned (efter behov - dog max 3 timer). De fysiske møder vil være opbygget omkring undervisning samt evaluering af opgaver. Møderne fastlægges på en fast ugedag.

Udover den praktiske undervisning vil der være online forum via facebook samt undervisning i form af artikler, udvalgte online sessions fra fotografuddannelsen og gruppekommunikation.

Mellem hvert fysiske møde vil der være “hjemmearbejde”, som kan drøftes i gruppen uden underviserens indblanding. Hjemmeopgaverne vil have til formål at udvikle medlemmernes egen forretning og vil således være ret person-specifik. Det forventes, at alle deltager med erfaringsudveksling.

Som medlem kan du forvente at blive udfordret på de emner der er vigtige i forhold til at tjene penge på dit fotografi. Vi vil diskutere forskellige løsningsmodeller og teknikker som du kan bruge til at udvikle din forretning.

Netværket vil bl.a. beskræftige sig med:

  • Målgrupper og målsætninger
  • Handlingsplaner
  • Billedsprog
  • Markedsføring
  • Hjemmeside
  • Kommunikation - skriftlig
  • Prissætning
  • Salg
  • Avanceret redigering

Der starter en ny netværksgruppe den 1.9.2020.