Faciliteret netværk(Pro Klub)

UDBYDES VIA FOTOGRAFUDDANNELSE.NU

Ønsker du at dykke dybere ned i dit fotografi, skabe en forretning og dyrke de områder der skal understøtte præcis den udvikling?

Vil du have professionel sparring og drøfte løsningsmuligheder med ligesindede er vores pro klub noget for dig.

Pro klubben er et faciliteret netværk, som har til formål at udvikle og understøtte semi-professionelle fotografer. Formen er baseret på mentor og coaching teknikker samt udnyttelse af netværksbaserede principper.

Klubben henvender sig til erfarne hobbyfotografer eller professionelle fotografer, der gerne vil udvikle en semi-professionel forretning med deres fotografi. Deltagerne skal have ambitioner om at tjene penge på deres billeder.

Undervisningen beskæftiger sig med de emner, som kan relateres til dét at tjene penge på sit fotografi. Som medlem skal du være indstillet på en både teknisk og personlig udvikling, som tager udgangspunkt i sparring og feedback på din process. Du skal være indstillet på både at modtage og give konstruktiv kritik og arbejde aktivt med din handlingsplan.

Der er 10 pladser. Du kan søge en plads i klubben ved at sende en beskrivelse af dig selv samt en uddybning af dine fotografiske ambitioner til os. Vedlæg 5 billeder du har lavet indenfor det seneste år. Gruppen sammensættes efter vurdering fra Kim og Susanne.

Undervisningen faciliteres hovedsageligt af Susanne Fischer og evt. Kim Skovsby. Gæsteundervisere inddrages ved behov. Som medlem forventes det at du bidrager med erfaringsudveksling.

Som medlem af pro klubben er du også automatisk medlem af Klub Key Point. Det er i Klub Key Point eller på Fotografuddannelsen, at du opnår den tekniske udvikling.

Gruppen mødes fysisk én gang om måneden i 4 timer. Der vil være en gang online session pr. måned (efter behov - dog max 3 timer). De fysiske møder vil være opbygget omkring undervisning samt evaluering af opgaver.

Udover den praktiske undervisning vil der være online forum via facebook samt undervisning i form af artikler, udvalgte online sessions fra fotografuddannelsen og gruppekommunikation.

Mellem hvert fysiske møde vil der være “hjemmearbejde” som kan drøftes i gruppen uden underviserens indblanding. Hjemmeopgaverne vil have til formål at udvikle medlemmernes egen forretning og billedsprog. Opgaverne vil således være ret person-specifikke. Det forventes at alle deltager med erfaringsudveksling.

Som medlem kan du forvente at blive udfordret på de emner der er vigtige i forhold til at tjene penge på dit fotografi. Vi vil diskutere forskellige løsningsmodeller og teknikker som du kan bruge til at udvikle din forretning.

Vi vil arbejde med bl.a.:

  • Målgrupper og målsætninger
  • Handlingsplaner
  • Billedsprog
  • Markedsføring
  • Hjemmeside
  • Kommunikation - skriftlig
  • Prissætning
  • Salg
  • Avanceret redigering

Der starter en ny netværksgruppe den 7.9.2020. Der vil være møde den første mandag i hver måned. Du kan søge løbende.