Billedsprog

Dit billedsprog er din visuelle identitet. Det du gerne vil genkendes for.

Forfatterisk billedsprog vs. fotografisk billedsprog

Forfatterisk billedsprog handler om, at danne billeder i læserens fantasi, som passer til forfatterens budskab. Forfatteren tegner et billede ved hjælp af sproget der gør, at læseren bedre kan relatere sig til det skrevne sprog. Billedsproget forstærker forfatterens budskab og kan være med til at illustrere det som forfatteren vil sige. I det forfatteriske billedsprog gøres der i højere udstrækning brug af læserens fantasi, og sproglige fortolkningsevne, mens der i fotografens billedsprog ligger noget helt andet. Fotografen taler for det første til beskuerens visuelle (og ikke sproglige) fortolkningsevne, og har ikke altid udtalte muligheder for at sætte ord på det fotograferede, men fotografisk billedsprog har også en helt anden betydning, både i bogstavelig forstand og for fotografens workflow og udvikling.

At arbejde med sit eget billedsprog

I en stærk udviklende fase opfordrer jeg elever, og de fotografer jeg har i mentorforløb, til at arbejde aktivt og bevidst med deres personlige billedsprog. Fordelene ved at have et personligt - og tydeligt - billedsprog kommer jeg ind på herunder, men lad mig først uddybe hvad jeg mener med et (fotografisk) personligt og tydeligt billedsprog.

Jeg mener ikke, at dine billeder skal være nemme at afkode, være uden skjulte dagsordner eller uden tvetydige budskaber. Jeg mener derimod, at det gerne må være tydeligt, at det er DIG der er fotografen - det må gerne have nogle særlige kendetegn i f.eks. lys og komposition der afslører, at det er (eller kan være) et af dine billeder vi ser. Man kan sige, at dit billedsprog er din visuelle signatur.

Mange store fotografer har et alsidigt billedsprog, hvis man ser på deres billeder henover en årrække, men i bestemte perioder af deres karriere har de et tydeligt - og til tider ret ensartet - billedsprog. Se f.eks. på nogle store fotografer som Lee Jeffries, Steve McCurry, Jan Grarup, Joe McNally, Annie Leibovitz osv.. Se på hvordan deres billedsprog har udviklet henover årene.

Udover at gøre det tydeligt for dine beskuere, at det er dig der har taget billedet, gør et klart personligt billedsprog det også nemmere for dig at udvikle dig. Har du tidligere hørt mig tale om fotografens personlige udvikling, vil du formentlig genkende mine synspunkter omkring at fokusere på få udviklingspunkter ad gangen. Min overbevisning er, at din bevidsthed om dit billedsprog kan gøre det nemmere for dig at vælge aktuelle fokusområder for din udvikling og dét kan hjælpe dig på vej mod en konkret målsætning.

Lad mig give dig et eksempel fra min egen fotografiske udvikling. Jeg vidste tidligt i min karriere som fotograf, at det var vigtigt for mig, at arbejde med autentiske og ærlige billeder. Jeg ville gerne have, at alle der så mine billeder kunne afkode at jeg kunne noget specielt med udtryk. Jeg vidste, at hvis nogen spurgte en af mine kunder hvorfor de havde valgt mig, ville drømmesvaret være "hun kan noget særligt med udtryk". Med særlige udtryk som en stærk hjørnesten i mit billedsprog, kunne jeg således stille og roligt sætte mig til at tænke på, hvilke kompetencer jeg mente at jeg skulle udvikle og fokusere på. Mine handlinger skulle passe til mit billedsprog (det særlige udtryk) ligeså vel som min kompentenceudvikling skulle passe til dét jeg skulle blive bedre til for at opnå mit mål (at kunne skabe et helt særligt udtryk hver gang).

Hele min forretningsmodel blev således oprindeligt opbygget således, at jeg kunne tilegne - og fastholde - kompetencer indenfor instruktion og posering. Jeg prioriterede således også de faktorer, der skabte de bedste forudsætninger for, at mine kunder kunne føle sig trygge og rolige foran kameraet, og ikke mindst prioriterede jeg også, at jeg ville have tid til at få prøvet forskellige teorier af.

Med prioriteter følger også indirekte fravalg. Jeg prioriterede f.eks. mit udtryksfulde billedsprog så højt, at jeg i en lang periode arbejde med en ret ensartet - måske vil mange kalde den kedelig - lyslægning. Jeg sagde det højt til mine kunder: "Jeg arbejder udelukkende med udtryk". Jeg lavede det til mit eget lille forskningsprojekt, at finde metoder der virkede hver gang. Jeg evaluerede mine resultater, men jeg prioriterede absolut også at arbejde med at afkode kemi, menneskelige relationer, udtryk osv.. Først da jeg begyndte at føle mig sikker på, at jeg kunne skabe et unikt udtryksfuldt billede med mine metoder, begyndte jeg at udfordre mig selv med lyslægninger, heftige redigeringer osv..

Dét, at jeg ville genkendes på det ærlige og autentiske udtryk i mine billeder, gjorde min billedeudvælgelse nemmere. Det gjorde det også nemmere, at evaluere om der var flere ting jeg skulle lære om udtryk, om der var ting i min personlighed jeg skulle arbejde med eller der var ting i mit workflow jeg skulle gøre anderledes.

Min billedudvælgelse blev nemmere fordi jeg vidste, at de billeder der havde et særligt udtryk var "gode nok". Ingen forventede af mig, at jeg ville levere et "plain smil" for det var på forhånd kommunikeret. Ingen forventede en særlig historie eller en eksperimenterende lyslægning. Jeg var således ret fokuseret i både optagelse, udvælgelse og redigering. Jeg gik kun efter en ting - udtrykket. Var det ikke ægte og autentisk passede det ikke ind i mit billedsprog og der var således reelt set ingen grund til at vise det frem. Passede det ind i mit billedsprog var der masser af grunde til at vise det frem (jeg ville jo gerne genkendes). Jeg fandt ingen grund til at spørge andre hvad de synes - mit billedsprog er mit billedsprog. Det er måske sat lidt på spidsen - og en anelse pralende - men i virkeligheden handler det om at skabe det billedsprog der gør dig selvsikker, og det kan være et unikt sprog der gør, at du finder ro med dine egne billeder tidligere i din process end du ellers ville. Jeg fornemmer i hvert fald, at det er der mange fotografer "under udvikling" ønsker at komme hen - altså ind på sikker grund:-)

Den dag idag holder jeg ret fast i at mit billedsprog er mit brand. Det bærende element i mit billedsprog er pt. en metode som jeg hele tiden forfiner, og som jeg hele tiden evaluerer på. Da jeg kender mit eget billedsprog kan jeg nemt evaluere på det - og jeg ved også hvorfor jeg fraviger det, når jeg gør det. Jeg ved også hvilken vej jeg ønsker at udvikle mit billedsprog og hvem jeg gerne vil ramme med det, men jeg bryder det ikke før jeg er 100% klar.

Jeg vil give dig nogle overvejelser du kan gøre dig i arbejdet med at begynde at definere dit tydelige personlige billedsprog:

1) Hvilke fælles og særlige kendetegn er der i dine billeder? Hvad gør dine billeder til noget helt særligt? Hvad vil du gerne genkendes for? Skel gerne til hvad du godt kan lide når du ser på andres billeder. Husk samtidig at du ikke skal fokusere for bredt. Det er naturligvis fristende, at vælge alle de elementer der skaber det perfekte billede, men vær realistisk omkring hvilken fase du er i med dit fotografi lige nu. Brug evt. de sidste 20 billeder som du har vist frem til at se på hvor du er nu. Kig på billederne og notér 2 ord du elsker ved hvert eneste billede (ex. udtrykket, farven). Der vil med garanti være gengangere af ord som kan give dig en retning på dit billedsprog.

2) Sæt ord og struktur på de metoder du vil bruge for at opnå dét at man vil kunne genkende dine billeder. Hvilke kompetencer / elementer vil du holde særligt fokus på?

3) Hvem vil du gerne ramme med dine billeder? Hvilken følelse ønsker du at skabe. Hvad folk du portrætterer kan forvente af dig og dine metoder. Det må meget gerne være noget de ikke kan opnå andre steder.

Du har et billedsprog for alle genrer du fotograferer. Den genre der er dit "speciale" vil du formentlig have nemmere ved at definere et billedsprog for end du vil for de genrer du ikke prioriterer helt så højt.

At arbejde med andres billedsprog

En måde at blive god til at arbejde med billedsprog er, at prøve at analysere andres billedsprog.

Jeg gør det ofte for mig selv, men jeg gør det jo også ofte for andre. Jeg kigger på så mange billeder som muligt og kategoriserer dem i genrer og ser efter sammenhæng i:

  • Motiver
  • Komposition
  • Farver
  • Perspektiv
  • Udtryk
  • Redigering

Har jeg fotografen til rådighed spørger jeg også efter FÅ ord på hvad fotografen selv elsker ved billedet - og brug gerne ordet "elsker", det er stærke følelser der er i spil når vi taler om vores billeder. Allerhelst er jeg fri for at høre historien om billedet, men forholder mig udelukkende til det intuitive svar på, hvad der er det bedste ved billedet. Det giver mig en indikation af hvad fotografen prioriterer i udvælgelsen.

Har du en gruppe af fotovenner så prøv at lave øvelsen med hinanden. Du lærer meget om at se på billeder og billedsprog, men også meget om din egen fotografering.

Hvornår i processen arbejdes der med billedsprog?

Jeg er bevidst om mit billedsprog i min udvælgelsesfase og når jeg viser billeder i min markedsføring. Jeg tænker naturligvis også lidt over det i optagelserne, men det er fordi, at det bærende i mit billedsprog er min metode. Hvis jeg ikke kan få de udtryk der matcher mit billedsprog skal jeg ændre min metode, og derfor passer det ind i mit workflow at prøve at ramme mit billedsprog i optagelsen. Du vil formentlig opleve at du også vil prioritere at bruge din viden om dit billedsprog i udvælgelsesfasen i starten, men når du så er bevidst om dine udviklingspunkter kan det meget vel skifte.

Jeg glæder mig til at genkende dit billedsprog og husk du må ikke overlade din fotografiske udvikling til tilfældighederne.

/S

PS: Husk at fotografisk udvikling kommer i faser og dit nu er ikke dit nu for evigt.