Er du i flow når du skyder portrætter?

Portrætfotografer arbejder ofte ligeså meget med sig selv, som de arbejder med modellen og teknikken når de fotograferer. Det er min påstand at hvis du er god til at arbejde med dig selv, og du kan mærke dig selv hele vejen, så har du nogle af de bedste forudsætninger for at blive en virkelig dygtig instruktør - og dermed også en virkelig dygtig portrætfotograf.

Flow er et af de emner vi dækker grundigt på 3 dages workshoppen i instruktion, men du kan læse lidt om emnet herunder og måske blive inspireret til at se på dit flow.

Portrættets elementer

I min optik er det stærke portræt skabt som et samspil mellem

  • Fotografens vilje/evne til at tage ansvar (evnen til at skabe ro eller energi samt tryghed)
  • Fotografens personlige egenskaber (evnen til at læse og mærke)
  • Fotografens kommunikative evner (evnen til at handle på det der læses og mærkes)
  • Fotografens tekniske fundament

At arbejde mod en flowtilstand starter allerede tidligt i processen, men faktisk kører du igennem hele en fotosession hele tiden i ring med de 4 ovenstående elementer - det er bare forskellige værktøjer du bruger.

Jeg har med vilje sat ansvartagen først - og måske til manges irritation teknisk fundament sidst.

Lad mig uddybe hvorfor, men indledningsvist lad mig dog lige forklare hvad jeg mener med ordet flowtilstand

I flowtilstanden glider fotograferingen og både model og fotograf er trygge. Så flowtilstanden handler i høj grad om tryghed.

I flowtilstanden er der dog også...flow. Fotografens arbejdsmetoder føles naturlige. Der er ikke unødvendige afbrydelser, med mulighed for at der kan opstå usikkerhed (utryghed) og ingen er i tvivl om hvem der gør hvad og hvorfor. Ikke mindst er det her magien sker. Det er her smilet rammer øjnene, her de naturlige grin tager overhånd men også her du rammer intensitet og nærvær - her man kan mærke stemningen - mennesket der portrætteres.


At opnå flow

Tryghed hos alle er afgørende for, at I i sessionen rammer det gode flow.

Fotografens vilje/evne til at tage ansvar

Fotografens vilje/evne til at tage ansvar starter allerede fra den første kontakt mellem fotograf og model/kunde. Det er måske åbenlyst, men det er her du skal vise du har erfaring, at du tager ansvar for processen. Start med at bygge et godt fundament for ro. Hav dine guidelines klar. Selvom modellen/kunden ikke spørger så vis alligevel initiativ og ansvar allerede i det tidlige stadie. Hvilket tøj egner sig godt til den type portræt kunden/modellen ønsker? Understøt dine guidelines med argumenter.

Du skal naturligvis tage udgangspunkt i kundens behov og typen af portrætter. Fortæl modellen eller kunden at du ved hvad der virker og evt. hvorfor alternativet ikke virker. Ved kunden ikke hvad de ønsker så indled drøftelser om mulighederne.

Find inspiration - gerne lidt af hvert, og spørg ind til hvilke af de billeder, som du har fundet, som modellen/kunden bedst kan lide. Det giver dig nogle pejlemærker. Tag også ansvar her - det er bedre at komme med løsningsforslag end at lade kunden famle rundt i blinde. Husk at være realistisk i de muligheder du viser. Får du vist noget du ikke aner hvordan du laver, skal du være villig til at løbe den risiko, at det er præcis dét billede kunden vælger, og så kommer du måske på usikker grund. Og usikker grund er det sidste du har brug for at opnå flow.

Fotografens personlige egenskaber

Fotografens personlige egenskaber handler, i denne sammenhæng, grundlæggende om evnen til at læse og mærke andre mennesker. Det handler også at kunne mærke sig selv og være tilstede i det der foregår. Du ved formentlig selv hvor god du er til at læse og mærke andre. Er det et af dine udviklingspunkter så kan du senere læse min artikel om de værktøjer du kan bruge til at udvikle dine kompetencer på det område.Fotografens kommunikative evner

Fotografens kommunikative evner sættes i spil på flere måde i portrætsessionen. Et af elementerne handler om at turde.

Du skal turde bruge din stemme. Det er næsten åbenlyst, at tør du ikke at tale bliver du ikke en god instruktør og dermed nok heller ikke god til at opnå flow. Men du kan bruge din stemme på flere måder, men det er et særligt kapitel om instruktionsmetoder - det kommer jeg ikke ind på her. Men du skal tale. Højt, lavt, almindeligt, energisk, roligt. Og din model kan mærke om du tør - det skal du stole på. For rigtig meget af kundens/modellens ro handler om det du siger og måden du siger det på.

Du skal også turde stole på din intuition. Det du mærkede da du mødte den du skulle fotografere. Du skal turde fortælle hvad du mærker. Hvis du er i tvivl om hvad du mærker skal du turde indrømme det. Tro det eller ej - det skaber ro at der er dialog om det i hver især mærker. Ved at tale om det skaber du et tillidsrum. Du giver plads til at den der skal fotograferes kan sætte ord på sine følelser omkring situationen. Og I kan opnå flow - naturligvis under den forudsætning af, at du stadig holder fast i dit ansvar for processen.

Du har ansvaret for at skabe det rum, hvor udtrykkene opstår. Du vil opdage, at hvis du ikke skaber rummet, så vil personen foran dit kamera "smile" usikkert, og måske forsøge at nedstirre kameraet med sit blik. Det resulterer i det vi kalder "insisterende blik". Lad gerne bare modellens blik vandre lidt rundt - det gør ikke noget at kameraet ikke har øjenkontakt på alle billeder. Brug din stemme til at kalde kunden / modellen tilbage til kameraet når det er nødvendigt.

Fotografens tekniske fundament

Er du usikker på dit tekniske fundament så skab en standardopsætning der virker "hver gang" og passer til dit fotografiske sprog. Arbejd dig ud derfra. Brug standardopsætningen, mens du og din kunde/model arbejder henimod flowtilstanden. Lav først ændringer når der er opnået flow.Hold kameraet på stativ. Instruer med din krop og dit sprog. Tilpas dig situationen og modellen. Mærk efter hvad der fungerer. Men skyd løs og lad være med at koncentrere dig så meget om resultatet mens der skydes mod flow. Skyd mens du kommunikerer, brug dit kropssprog, brug din stemme, sørg for at handle på din intuition og skab ro - eller energi hvis det er nødvendigt.

Forsøg så vidt muligt at lade være at gemme dig bag kameraet - du skal skabe rummet og I skal være i det sammen. Du vil opleve at du slapper mere af, men også at modellen slapper mere af. Jo oftere du evaluerer billederne på LCD skærmen jo flere følelser ligger du over i modellen. Du kan risikere, at skabe usikkerhed og unødige pauser hver gang du holder pause og evaluerer. Så sørg for at instruere og skyde til effekten af din instruktion stilner af og måske bliver påtaget.

Indstil kamera, lamper, ret komposition m.v. når der er en naturlig pause i det moment du har skabt med din instruktion. Evaluer både processen og resultatet. Sig f.eks. "Det fungerer sindsygt godt når du..." og sig f.eks. "billederne er lidt til den lyse side, så jeg ændrer lige lidt lys og så kører vi en ny serie". Vær ikke bange for at skyde igen og igen. Husk på at når kunden/modellen går hjem vil den følelsen af at have kunnet slappe af foran kameraet overskygge de metoder du har brugt. Derudover vil det resultat du har skabt tale for sig selv.


Flowtilstanden handler således om processen mellem dig og den du fotograferer. Der er her i er et trygt rum og skaber de naturlige udtryk som man kan mærke.

Vil du evaluere om du har opnået flow så kig dine billedserier igennem og bemærk de små ændringer i mikroudtryk der vil være mellem de enkelte billeder. Det vil være tydeligt hvornår I har ramt flow.

Se gerne på nedenstående 8 billeder og se om du kan spotte de billeder hvor vi, i denne session, har været i flow.

Vi arbejder med flow på 3 dages workshoppen i instruktion, så kunne du tænke dig at dykke endnu mere ned i emnet så se nærmere på det kursus